Info

"Kompjuterska rešenja d.o.o." kao preduzeće, postoji već nekoliko godina, a kao internet provajder"Komres.net"
nekoliko meseci, i to veoma uspešno.Osnovna delatnost preduzeća je projektovanje i proizvodnja računarskih
sklopova i mreža.

Kao gotov proizvod nudimo celokupno mrežno rešenje za pravna i fizička lica.Pored postavljanja opreme,"Komres" pruža i druge usluge, vezane za računarske sisteme, web mail kao i usluge web dizajna, nabavke i prodaje
wireless i računarske opreme, vrhunskog kvaliteta. Kvalitet usluga garantuju naši korisnici. Firma zapošljava
stručna lica i konsultante na polju telekomunikacija, software-a, hardware-a i marketinga.

Plan preduzeća je omasovljenje računarskih mreža na globalnom nivou, sa ciljem razvijanja telekomunikacija koje su još uveku u povoju kod nas. Interesantna je ponuda uvođenja interneta u domove, što se može i zapaziti iz brojnih anketa koje su radili renomirani časopisi na polju telekomunikacija i kompjuterske opreme, kao i ankete obrađene kod nas. Krajnji ciljje ostvarivanje i omasovljene interneta u svim domovima kao i pojeftinjenje usluga.

Pored uobičajenih i opšte prihvaćenih, dial-up pristupa domaćih provajdera, polako, ali veoma sigurnim koracima, bežični sistem razmene podataka, korača u svoj siguran razvoj. Preduzeće "Kompjuterska rešenja d.o.o.", kao novinu, našim građanima nudi,"Wireless internet providing".

Reč dve o Wireless-u:


Bežični sistem distribucije podataka, wireless, se pokazao kao najpristupačniji vid povezivanja krajnjih korisnika. Njegova prednost se ogleda u niskoj ceni troškova povezivanja i opreme uz zadovoljavajuću brzinu protoka podataka. Nema više bespotrebnih kablova i gordijevih čvorova.

Uslov za povezivanje je apsolutno ostvarljiva optička vidljivost sa antenom distributivnog centra (access point). Frekvencije distribucije ovog tipa kod nas popularne su od 2400-2500 MHz.Talasi ovih učestalosti imaju ekstremno male dužine stoga se odbijaju od najmanje prepreke kao sto su najčešce listovi drveća,a da ne spominjemo zidove zgrada i krovove.

Ovakav način distribucije interneta je iznad konkurencije u odnosu na klasične modemske pristupe jer je brzina protoka podataka višestruko veća, a vreme odaziva više stotina puta. Modemski pristup internetu zauzima telefonsku liniju shodno tome i povlači odgovarajuće troškove kao i zakupljeni broj sati kod internet provajdera. Bežičnim putem internet se distribuira 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Jednostavno čim upalite računar postajete deo globalne mreže i odmah možete započeti sa pretragom, download-om ili ćaskati sa voljenim osobama sa drugih kontinenata.