Povezivanje na lokalnu i globalnu kompjutersku mrežu

Ako želite da postanete, korisnik naših usluga i postanete deo globalne kao i lokalne računarske mreže, dovoljno je da
pošaljete E-mail na naše kontakt adrese:

prodaja@komres.net                  office@komres.net

E-mail treba da sadrži sledeće vaše podatke:

• vaše ime i prezime ili pun naziv firme
• tačnu adresu i sprat
• kontakt telefon
• željeni pretplatnički paket
• dodatne bitne informacije

U najkraćem vremenskom roku bićete obavešteni o mogućnosti izvođenja radova i planiranom terminu. Po izlasku naše
ekipe na vašu lokaciju informisaćemo Vas o potrebnoj opremi, neophodnoj za pravilno i kvalitetno funkcionisanje mreže.